unilogin logo

Hvad er UNI•Login?

UNI•Login er et digitalt ID, der bruges af studerende, forældre og ansatte/lærere til at få adgang til de nationale uddannelsestjenester såsom online undervisningsmateriale, nationale prøver m.m.

Det er et system, der opretter en sikker profil og forenkler din adgang til centrale uddannelsesapplikationer. Hos KOEBT kan vi integrere UNI•Login med andre IT-systemer for at sikre en sikker godkendelsesproces og strømline adgang og dataudveksling på tværs af systemer. UNI•Login kan bruges både til gratis webtjenester og til webtjenester, som institutionerne kan abonnere på. Institutionerne benytter ofte UNI•Login til adgangsstyring på lokalnet, intranet, trådløse net, skytjenester og andre webløsninger, hvor brugerne skal sikres nem adgang.

Hvorfor integrere UNI•Login med KOEBT?

De store fordele ved KOEBT er:

  • Høj sikkerhed
  • Minimerer menneskelige fejl.
  • Sparer tid og ressourcer.
  • Kræver ingen systemændringer.
  • Fremskynde processer.
  • Forbedrer serviceniveauet og effektiviteten.
  • Automatisere processer for at sikre nøjagtighed

Den mere tekniske forklaring

UNI•Login består af Unilogin Broker (en loginfordeler), Unilogin IdP (en loginløsning/Identity Provider), Unilogin VoksenVerificeret (en step-up-løsning for børn), Elevadgang (en brugergrænseflade for medarbejere til step-up af elever og fornyelse af elevers adgangskode). Desuden findes produkterne Skolegrunddata og Tilslutning. Skolegrunddata omfatter grunddata om elever. Tilslutning er et system til styring af dataudveksling mellem myndigheder, tjenester og STIL.

Dette giver samlet en loginløsning, der stilles til rådighed for digitale løsninger, herunder digitale læremidler, læringsplatforme og samarbejdsløsninger, benyttet i undervisningssektoren og på dagtilbudsområdet.

UNI•Login kan benyttes af elever, medarbejdere og forældre tilknyttet skolerne. Unilogin VoksenVerificeret kan udelukkende benyttes af elever. Elevadgang kan benyttes af medarbejdere tilknyttet en elevs hovedgruppe på en institution. Skal forældre eller kontaktpersoner give en ekstra sikkerhed for en elevs identitet, skal det gøres med deres eget NemID.

Når brugerne logger på en tjeneste med sit UNI•Login, bliver de ’autentificeret’. Det vil sige, at systemet dokumenterer over for tjenesten, at brugeren er den, han/hun udgiver sig for at være.

handshake with neutral background

UNI•Logins systemlandskab består af en række elementer, herunder:

  • UNI•Login autentifikation
  • UNI•Login autorisation og elevregister
  • Tilslutningssystem

Du kan læse mere om de enkelte dele her.

Hvem bruger UNI•Login?

Med UNI•Login kan elever, forældre og medarbejdere på institutioner få adgang til de nationale uddannelsesmæssige tjenester og services. Herunder online læremidler, nationale tests mm.

I forbindelse med, eller som alternativ til, NemID, bruges UNI•Login som login-funktion på bl.a. den danske læringsportal EMU.dk, ElevIntra, ForældreIntra og i langt størstedelen af gymnasier og folkeskoler. UNI•Login bruges af adskillige uddannelsesinstitutioner samt leverandører af uddannelsesrelevant materiale.

Hvorfor bruger man UNI•Login?

Hos KOEBT kan vi integrere UNI•Login med andre IT-systemer for at sikre en sikker godkendelsesproces og strømline adgang og dataudveksling på tværs af systemer. UNI•Login bruges i forvejen af mange i Danmark og har samtidig høj sikkerhed, som vi kan gøre brug af i projekter sammen offentlige instanser. 

class of middle school kids

Hvilke systemer integrerer man UNI•Login med?

Her er et par eksempler på projekter hvor vi har integreret UNI•Login:

Finans Danmark – Én gang om året afholder Finans Danmark ‘Pengeuge’. Hertil udarbejder de undervisningsmateriale, film, Pengeuge 2017 quiz m.m. Folkeskoler bruger en uge på finansiel og økonomisk forståelse blandt elever i 7-8 klasse. Efter en dybdegående analyse af udbydere på markedet blev Twentyfour valgt som leverandør af Pengeuge 2017s online quiz.

Vi er ekstremt ambitiøse om Pengeugen, for det er hamrende vigtigt at undervise danske unge i finansiel forståelse. Derfor søgte vi en leverandør, som kunne forstå vores vision og leve op til vores krav og forventninger.” –Mads Rørvig, Finans Danmark

Til trods for at Pengeuges største målgruppe er de unge studerende, har de en vision om at sprede budskabet om ansvarlig økonomi til så mange danskere som muligt. Derfor blev der, foruden de studerendes UNI•Login, også implementeret et facebook-login. Nu kan hele Danmark quizze med og mod hinanden. Det dedikerede quiz-site blev optimeret til mobil og tablet, så alle quiz-deltagere kan battle på kryds af alle platforme.

Rigsarkivet – Som et led i Rigsarkivets ønske om udbredelse af, og undervisning i, den danske historie ønskede de at bygge et redskab, som skulle gøre det sjovt og spændende for folkeskoleelever at lære om deres egen og den danske historie. Valget faldt på et online stamtræ, som eleverne selv skal udfylde med hjælp fra Rigsarkivets historiske dokumenter. Særligt vigtigt var det, at eleverne var i stand til at logge ind i systemet med UNI•Login.

Integrationen med UNI•Login er en central del. Vi er meget tilfredse med resultatet, som Twentyfour leverede.” – Mai-Brit Lauritsen, Projektleder, Rigsarkivet.

UNI•Login bruges af bl. a. folkeskoler og universiteter landet over til at autentificere elever (og lærere) ved login. Det kan sammenlignes med NemID. I UNI•Logins databaser ligger oplysninger om elevens og lærerens navn, CPR-nummer og skolerelateret information. Andet eksempel på brugen af UNI•Login findes, når skoletests skal tages. Også hér logger eleven ind med sit UNI•Login.

Hvordan fungerer UNI•Login med KOEBT?

KOEBT arbejder i baggrunden og gør det muligt at forbinde flere systemer. Uanset om de specifikke systemer, der skal integreres, allerede er i brug eller ej, hjælper vi dig med at opbygge det bedst mulige integrationssystem, så din operation kan køre næsten ubesværet. Når integrationerne er på plads, sørger KOEBT for at sende de rigtige data til de rigtige systemer på det rigtige tidspunkt, så den daglige arbejdsgang lettes og effektiviseres. Med UNI•Login får man høj sikkerhed i sin loginfunktion og sørger for at de rigtige har adgang.

Typiske kunder og integrationer

KOEBT er en integrationsplatform, der overfører data fra et system til et andet. Den håndterer alle opgaver, der er involveret i integration af forskellige systemer og platforme problemfrit og uden menneskelig involvering, efter at være konfigureret. KOEBT kan forbinde alle typer systemer, uanset branche, IT-arkitektur eller kodesprog. KOEBT-teknologien er hidtil blevet brugt til en lang række integrationer, herunder ERP, CRM, webshop, website, nyhedsbrev, NemID, UNI-login og specialiserede systemer. 

Andrius Bendikas, Head of Account Management